Hvordan naturen påvirker deg

Har du noengang tenkt over hvordan naturen og naturbilder påvirker deg?

Hvordan føles det etter at du har vært ute i naturen? De fleste av oss har mange gode opplevelser av å være ute i naturen. Enten om det er en liten tur i marka eller en båttur på sjøen.  Så det er ikke vanskelig å tro på at naturopplevelser gjør oss godt. Noe også forskning beviser. Selv så prøver jeg å få meg en tur i naturen nesten hver dag, gjerne med kamera. Og jeg kjenner at pulsen senker seg og jeg er i «flyt» her og nå.

Heldigvis bor jeg med fine naturområder rundt meg. Og de blir flittig brukt, både med og uten kamera.

Forskning har vist at naturopplevelser kan endre hjerterytmen og gi en følelse av velvære. Undersøkelser av hjerterytme og andre objektive, fysiologiske og målbare funn viser positive sammenhenger mellom natureksponering og helsetilstand. Opplevelsen av egen helse og livskvalitet påvirkes positivt. Hjerterytmen endres, og følelsen av velvære stiger ved å se på naturbilder, se ut på et fint naturlandskap, eller ved å gå gjennom en park eller grønn lunge i et bymiljø.

Vi mennesker reagerer fysisk og psykisk på omgivelsene de utsettes for. Og vi reagerer med engang. Hvor lenge effekten varer, forskes det også på nå. Det som overrasker forskerne mest er at forskjellen mellom «å være i» naturen og å eksponeres for naturen via bilder, ikke var større. Dette har jeg selv fått være med og påvirke. I et bofelleskap i Bærum kommune der noen av beboerne ikke hadde mulighet til å komme seg ut så ofte. Hengte de opp store naturbilder jeg hadde fotografert, til stor glede for beboerne når de gikk på «tur» i gangene der. Og forhåpentligvis ga de dem lavere puls, følelse av velvære og positiv opplevelse av egen helse og livskvalitet. Og det er en god følelse som fotograf å få være med å gi.

Hva er et vakkert landskap? I kunstverdenen kan vi diskutere hva som er vakker kunst. Men hva som er et vakkert landskap det er det større enighet om. Alle mennesker, til alle tider, har mer eller mindre det samme bildet av hva som er et vakkert landskap. Forfatteren Sigrid Undset skrev i sin tid at menneskets hjerter ikke endret seg. Og det sies også at vi biologisk og fysiologisk er der vi var for 10 000 år siden. Mennesket vil være ute i naturen, for mye inneliv påvirker oss negativt. Så har du ikke mulighet til å være i naturen så ofte du skulle ønske. Ja så vet du hva du kan gjøre.

Fotografi, «Lomma»

Fotografiet, «Lomma» på vegg

Så har du ikke mulighet til å være i naturen, ta naturen til deg 😉

Follow by Email
Instagram