«Muren»

«Muren»

Sort hvitt fotografi, str 90×120 cm. Innrammet, sort ramme med passepartout. Signert på baksiden. 1 ex.   Pris  Kr 12500,-

Bildet er fotografert ved Bamble Kirke, Olavskirken, muren ved Maria kapellet. Min intensjon med bildet er mer symbolsk og fri til tolkning for hver enkelt. Her er litt av historien til stedet der jeg fotograferte «Muren»

Olavskirken og Mariakapellet

Bamble som kirkested går tilbake til midten av 1100-tallet, da det ble oppført en steinkirke som ble viet til Olav den hellige.  Ruinene etter den ligger litt sør for dagens Bamble kirke,  og det ser ut til å dreie seg om en langkirke i romansk-normannisk stil. Kirken skal ha blitt innviet den 4. oktober, uten at man kjenner årstallet.

Det antas at det har stått et helgenbilde av St. Olav i en nisje på utsiden av østre korvegg, og det var et sidekapell viet til Maria. Det finnes spor etter et relikviegjemme i alterbordet, og kirken har hatt et lektorium med oppgang i korbuen. Og med et eget rom for jordiske verdier. Dette sidekapellet kalles i dag «Mariakapellet»

Denne kirken ble revet i 1845 da ny kirke ble oppført. Stein herfra ble brukt i grunnmuren og i kirkegårdsmuren, slik at det bare gjenstår deler av enkelte vegger, mest på sørsiden. Blant det som gjenstår, er et par portaler i sørveggene. Ruinen er restaurert, og mariakapellet ble gjeninnviet av biskopen den 29. juli 1988. På 1950-tallet verserte det planer om å gjenreise hele kirken. Det er fast olsokgudstjeneste i kapellet, og det forekommer brylluper og dåp.

Rundt ruinen er det kirkegårdsområder, ikke bare nordover mot dagens kirke, men også sørøstover. Disse er formodentlig fortsatt i bruk, eller var det i det minste nylig.

Helt til 1738 omfattet Skeidi sogn Sannidal, Skåtøy, Kragerø og Bamble. Sannsynligvis var kirken hovedkirke i Grenland, en slags «fylkeskirke», og hadde dermed høyest status av alle kirkene i området. Olavskirken ble erstattet med ny kirke i 1845: Bamble kirke.

Kulturminne

Olavskirken ruin er et kulturminne og har nummer 52378 i Riksantikvarens kulturminnebase.

Valgkirke

Norges første nasjonale valg ble gjennomført i denne kirken i 1814. Valg på utsendinger til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 ble gjennomført her. .

Kilder:

Wikipedia

Norske kirker, Telemark

Follow by Email
Instagram